Naša rodinná firma bola založená v r.1995. Od jej založenia sa zaoberáme ľahkým strojárstvom ako aj výrobou osobitných nástrojov.

Všetky výrobky sú zhotovované na strojoch CNC, čo zaručuje vysokú presnosť a kvalitu. Viac ako 90% výroby je export do krajín Európskej únie.

Činnosť firmy pozostáva z výroby súčiastok pre hydraulické valce - priamočiare hydromotory, dielce pre hydrauliku, pneumatiku, rozvodové puzdrá, mimoriadne nástroje.


Radi prevezmeme mimoriadne vyhotovenia podľa Vašich vlastných návrhov - technickej dokumentácie. Komponenty sú zameniteľné- /normované/ teda použiteľné ako náhradne diely alebo aj ako dielce, z ktorých má zákazník možnosť zložiť si hydraulický valec sám, podľa vlastnej potreby.

Kontaktné osoby:
Valéria Ružarovská

NOVOTEC spol. s r.o.
919 02 Dolné Orešany č.435
Slovenská republika

Tel.: 033-55 82 135
Mob.: 0910-55 82 13

E-mail: novotec@novotec.sk
Web:    http://www.novotec.sk

IČO: 34117415
DIČ: 2020393276
IČ DPH: SK2020393276

Konateľka: Valéria Ružarovská

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel S.r.o., vložka č. 1055/T

Bankové spojenie: VÚB a.s.
Č. Účtu: SK85 0200 0000 0076 3644 3212
               SK14 0200 0000 0017 0513 1558